Veiverių bažnyčia Archive

PUSIAUŽIEMIS

PUSIAUŽIEMIS Sausio 25 diena liturginiame kalendoriuje skirta paminėti pirmųjų krikščionių persekiotojo Sauliaus stebuklingam atsivertimui. Jis tapo vienu uoliausių Kristaus mokslo skleidėjų tarp to meto pagonių, žinomas apaštalo Pauliaus (Povilo) vardu. Kadangi tai neprivaloma bažnytinė

Klebonas informuoja

2022 Kūčių vakare šv. Mišios – 21 val. I ir II Kalėdų dieną – 9.30 val.

Mišių laikas

                                 Mišios aukojamos:                                

Šv. Liudviko bažnyčia

Šv. Liudviko bažnyčia  Iškirtus miškus, įdirbus žemes ir atsiradus tam tikram skaičiui gyventojų, kaip ir kiekvienoje vietoje, Veiveriuose iškilo reikalas įsteigti kapines ir pasistatyti maldos namus. Kol įsikurdavo reikiamas skaičius kaimų, pajėgiančių pasistatyti bažnyčią,