Veiverių bažnyčia Archive

PUSIAUŽIEMIS

PUSIAUŽIEMIS Sausio 25 diena liturginiame kalendoriuje skirta paminėti pirmųjų krikščionių persekiotojo Sauliaus stebuklingam atsivertimui. Jis tapo vienu uoliausių Kristaus mokslo skleidėjų tarp to meto pagonių, žinomas apaštalo Pauliaus (Povilo) vardu. Kadangi tai neprivaloma bažnytinė

Klebonas informuoja

Mišių laikas

    Šv. Mišios Veiverių šv. Liudviko bažnyčioje aukojamos I-V    18 val.(kovo- spalio mėn.), 16 val. (lapkričio-vasario mėn.). VI       Su aukotojais sutartu laiku. VII     9:30 val.    

Šv. Liudviko bažnyčia

Šv. Liudviko bažnyčia  Iškirtus miškus, įdirbus žemes ir atsiradus tam tikram skaičiui gyventojų, kaip ir kiekvienoje vietoje, Veiveriuose iškilo reikalas įsteigti kapines ir pasistatyti maldos namus. Kol įsikurdavo reikiamas skaičius kaimų, pajėgiančių pasistatyti bažnyčią,