Veiveriai Archive

Įžymus Veiverių Krašto Žmonės

 ĮŽYMUS VEIVERIŲ KRAŠTO ŽMONĖS   Danute Brazytė-Bindokienė (g. 1932 .05.14 ) gyveno JAV. Mokėsi Veiveriuose. Rašytoja, pedagogė, kalbininkė. Bronė Buivyda-Mičiulienė  1895.12.08- 1984.01.29 (slapyv. Tyrų Duktė). Rašytoja, poetė. Mokytojavo Veiveriuose (1920-1925) .Išleido 3 poezijos knygas,

Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centras

Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centras, įsteigtas 1997 m. spalio 1 d. Prie jos 2012-12-31 prisirašę  1647  pacientai, iš jų  372 vaikų. Įstaigoje dirba 27 darbuotojai, iš jų 5 gydytojai, 4  bendrosios praktikos slaugytojos. Įstaigoje

Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija

Tomo Žilinsko gimnazija  Mokykla Veiveriuose įkurta 1919 m. 1925 m. mokyklai suteikiamas Lietuvos mokytojų tėvu vadinamo Tomo Ferdinando Žilinsko vardas. Anot J.Jablonskio, tai buvo „didysis Lietuvos mokytojų patriarchas, auklėtojas ir žadintojas, mokėjęs sunkiausiomis aplinkybėmis

Skausmo kalnelis

Važiuojant nuo Marijampolės link Kauno, netoli Veiverių gyvenvietės riboženklio, dešinėje puseje prie pat plento yra kalnelis su koplytstulpiu, kryžiais, mažais kryželiais ir kukliais kapeliais, Visi jie yra beveik simboliniai, nes anksčiau čia buvo aukštesnė

Veiverių Antano Kučingio meno mokykla

Veiverių Antano Kučingio mokykla . Veiverių Antano Kučingio meno mokykloje šiuo metu mokykloje veikia fortepijono, akordeono, sintezatoriaus, fleitos,  gitaros, birbynės, saksofono, audimo, keramikos klasės, suaugusiųjų dailės studija, mokosi 125 mokiniai (2014 m.), dirbo 14 pedagogų (iš

Šv. Liudviko bažnyčia

Šv. Liudviko bažnyčia  Iškirtus miškus, įdirbus žemes ir atsiradus tam tikram skaičiui gyventojų, kaip ir kiekvienoje vietoje, Veiveriuose iškilo reikalas įsteigti kapines ir pasistatyti maldos namus. Kol įsikurdavo reikiamas skaičius kaimų, pajėgiančių pasistatyti bažnyčią,

Veiverių istorija

VEIVERIAI Praėjusio šimtmečio gale (1897 m.) Veiveriuose buvo 921 gyventojas. Pirmojo pasaulinio karo metais miestelis ir jo apylinkės labai nukentėjo nuo gaistrų, nes čia vyko kautynės. Artėjant frontui, gyventojai buvo evakuavvęsi. Nemažai žmonių buvo