Veiveriai Archive

Akordeonas

Akordeono pradžiamokslis.

Instrumentas ir jo struktūra   Akordeonas priklauso prie dumplinią instru­mentų, kaip ir armonika bei bajanas. Nuo pa­starųjų jis skiriasi tuo, kad vietoje mygtukų dešinėje jo pusėje sukonstruota fortepijoninio tipo klaviatūra. Dumplinių instrumentų kilmė išvedama

Bosų klaviatūra akordeonui.

Bosų klaviatūra akordeonui.

Apie seniūniją

Veiverių seniūnija   Veiverių seniūnijos bendras plotas, žemėnauda pagal žemės paskirtį – 14 000 ha. Seniūnijos ribose yra 66 kaimai. 2014-12-01 seniūnijoje gyveno 3829 gyventojai. Per 2014 m. mirė 49 gyventojai. 2015-10-01 seniūnijoje gyveno

Įžymus Veiverių Krašto Žmonės

 ĮŽYMUS VEIVERIŲ KRAŠTO ŽMONĖS Kazimieras Skučas gimė 1934 metais balandžio 10 dieną Veiveriuose ( Mirė 2023m.Lapkričio 29 d.). Nuo vaikystės puoselėjo svajonę tapti kunigu, o 1965 metais buvo įšventintas į kunigus. Pirmąjį paskyrimą gavo

Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centras

DĖMESIO!     Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centras, įsteigtas 1997 m. spalio 1 d. Prie jos 2012-12-31 prisirašę  1647  pacientai, iš jų  372 vaikų. Įstaigoje dirba 27 darbuotojai, iš jų 5 gydytojai, 4  bendrosios

Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija

Tomo Žilinsko gimnazija  Mokykla Veiveriuose įkurta 1919 m. 1925 m. mokyklai suteikiamas Lietuvos mokytojų tėvu vadinamo Tomo Ferdinando Žilinsko vardas. Anot J.Jablonskio, tai buvo „didysis Lietuvos mokytojų patriarchas, auklėtojas ir žadintojas, mokėjęs sunkiausiomis aplinkybėmis

Skausmo kalnelis

Važiuojant nuo Marijampolės link Kauno, netoli Veiverių gyvenvietės riboženklio, dešinėje puseje prie pat plento yra kalnelis su koplytstulpiu, kryžiais, mažais kryželiais ir kukliais kapeliais, Visi jie yra beveik simboliniai, nes anksčiau čia buvo aukštesnė

Veiverių Antano Kučingio meno mokykla

Veiverių Antano Kučingio mokykla . Veiverių Antano Kučingio meno mokykloje šiuo metu mokykloje veikia fortepijono, akordeono, sintezatoriaus, fleitos,  gitaros, birbynės, saksofono, audimo, keramikos klasės, suaugusiųjų dailės studija, mokosi 125 mokiniai (2014 m.), dirbo 14 pedagogų (iš

Šv. Liudviko bažnyčia

Šv. Liudviko bažnyčia  Iškirtus miškus, įdirbus žemes ir atsiradus tam tikram skaičiui gyventojų, kaip ir kiekvienoje vietoje, Veiveriuose iškilo reikalas įsteigti kapines ir pasistatyti maldos namus. Kol įsikurdavo reikiamas skaičius kaimų, pajėgiančių pasistatyti bažnyčią,