Warning: Illegal string offset 'src' in /home/popilt/domains/veiveriai.lt/public_html/wp-content/plugins/jetpack/functions.opengraph.php on line 293

Author Archive

Šilėnų kaimas- Prienų raj.

Užėjus rusams Šilėnų kaimo žmonių dauguma vertėsi samagono varymu. Tai buvo pagrindinis pragyvenimo šaltinis. Samagoną vežė į Kauną traukiniu. Visi Šilėnų gyventojai buvo draugiški, vieningi. Visi buvo suvaryti į kolchozą, iš kurio ir vogdavo dasidurdami pragyvenimui. Kolūkis vadinosi “Stalino keliu”,- veliau pavadino “Mauručių kolūkiu”. Pirmi kolūkio pirmininkai buvo Draugelienė, Ona Bagdonaitė, Migauskas, K. Purvinskas. Šilėnų kaimo “siela” buvo Vitas Pažėra. Tai buvo žmogus, kuris nuoširdžiai bendraudavo su kaimo žmonėmis, jiems bėdoje padėdavo. Pas Pažėrą mielai pabaliavodo ir kolūkio valdžia ir kaimo prasčiokai. Toki nuoširdūs yra (buvo) ir jo vaikai Antanas ir Jonas Pažėrai. Gaila kad jau jo sūnui Antanėliui amžiną atsilsį. Jonas Pažėra tikras tėvo įsikūnijimas. Visiems ištiesia pagalbos ranką, su visai randa bendrą kalbą. Toki žmonės kaip Pažėrai į pasaulį ateina kartą per kelis šimtus metų. Šilėnų kaimas jau smarkiai pasikeitęs pagražėjąs, daug pastayta naujų namų. Viešint šiame kaime jauti šilumą ir žmonių gerumą. Šilėnų kaimo gyventojai  (šeimos) apie 1980 m.   Andrius Marčiulionis   4 žm. Jonas Šliumba        4 žm. Jurgis Šliumba        3 žm. Jurgis Žemaitis       4 žm. Andrius Spūdys       6 žm. Petras Šliumba        2 žm. Leonas Šliumba       5 žm. Vincas Spūdys        7 žm. Juozas Baltrukonis     3 žm. Kazys Sūnelaitis       2 žm. Petras Pažėra         4 žm. Juozas Keršys         8 žm. Marija Keršienė       2 žm. Petras Pažėra         6 žm. Vytas Malinauskas     4 žm. Grėbliauskienė        6 žm. Dominykas Grėbliauskas 3 žm. Knašys               5 žm. Zigmas Pažėra         5 žm. Juozas Kalašinskas     5 žm.

Seniausios žinios apie Veiverius

 SENIAUSIOS ŽINIOS Po keturiolika metų užsitęsusio ir 1274 m. pralaimėto Didžiojo Prūsų sukilimo, kryžiuočiai prūsus išnaikino, o netrukus tas pats likimas ištiko ir jiems giminingus rytinius kaimynus sūduvius. Po narsaus prūsų vado Herkaus Manto

Veiveriečiai nepriklausomybės kovose

Kuriantis nepriklausomai Lietuvai, daug veiveriečių išėjo į savanorius. Vieni grįžo, gavo žemės, įsikūrė ūkelius ir gyveno. Kiti negrįžo, dar kiti grįžo invalidai. Nepriklausomybės kovose žuvo: Pranas ir Vincas Baguckai, Aleksandras Beras, Kazys Čebelis, Antanas

Auksinės vestuvės

Auksinės vestuvės Vestuvės- didelė ir brangi šventė kiekvieno žmogaus gyvenime. O kai kartu pragyventa 50 metų, kai į auksinių vestuvių iškilmes susirenka vaikai, anūkai ir proanūkiai, ši šventė tampa pačia brangiausia. Vasario 11-aja Prienų civilinės metrikacijos skyriaus darbuotojai gražiai sutiko auksinę porą- Magdeleną ir Juozą Lenčiauskus is Veiverių kolūkio. Lygiai prieš 50 metų tą pačią dieną, abu jie sumainė aukso žiedus ir prisiekė būti ištikimais vienas kitam. Lyg sraunus upelis nuplaukė, nutekėjo didelis pulkas metų, bet priesaikos nenusinešė. Šventiškai puošnūs ir susijaudinę peržengė Tarybų rūmų slenkstį. Daug šiltų žodžių jiems pasakė skyriaus darbuotojai, rajono Tarybos deputatas S.Bankauskas, Veiverių

Gydytojas Antanas Urbanavičius

                                                                 SUVALKIJOS LYGUMŲ SŪNUS Šių metų pavasarį (2007 m.) gydytojas Antanas Urbanavičius būtų šventęs gimimo 80-metį. Bet jis mirė darbo vietoje prieš du dešimtmečius eidamas 61-uosius metus. A. Urbanavičius gimė Sirvydų kaime, netoli Marijampolės,

Gydančioji Tibeto Joga „Lu Džong“

Gydančioji Tibeto Joga „Lu Džong“ Gydančioji Tibeto Joga Lu Džong tai – amžių patirties subrandinta sveikatingumo sistema, iki  mūsų atkeliavusi iš tolimos Tibeto šalies, plytinčios Himalajų aukštikalnėse. Ją į Vakarų pasaulį  atnešė ir  vakariečių fizinėms galimybėms bei poreikiams pritaikė garbus Tibeto Lama Tulku Lobsang Rinpočė, kuris yra Tibeto medicinos medikas, jogos, įvairių meditacijos technikų, tibetietiško masažo ir kitų  saviugdos bei sveikatingumo praktikų Mokytojas. Išvertus iš tibetiečių kalbos, žodis „Lu“ reiškia kūnas, o „Džong“ – treniravimas, ugdymas arba  transformavimas. Lu Džong praktika grįsta giliomis Tibeto medicinos žiniomis, į žmogų žvelgiančiomis kaip į daugialypę ir itin kompleksišką visumą, kuri susideda ne vien iš fizinio kūno bei proto,  bet ir sąmonės bei iš įvairių kanalų sistemos (tibetiečių kalboje „Tsa“), kuriais teka tiek mūsų kūno  skysčiai, tiek ir gyvybinė mūsų energija, tibetietiškai vadinama „Lung“. Šių kanalų priskaičiuojama   apie 72.000 ir jie skirstomi į kelis lygmenis nuo grubiausiųjų iki subtiliausių. Grubiausiame – fizinio kūno lygmenyje, jais vadiname visų tipų kraujagysles (venas, arterijas, kapiliarus), subtilūs  kanalai susiję su mūsų emocijomis, o subtiliausias kanalas yra mūsų sąmonė. Atitinkamas gyvenimo būdas, mityba, žalingi įpročiai, paros ritmas, senėjimo procesas, o taip pat ir aplinkos sąlygos  destruktyviai veikia mūsų vidinius kanalus, ko pasekoje jie lūžta, užsikemša ir deformuojasi. Tokiu būdu, mūsų organizme sutrinka gyvybinės energijos tėkmė, maistinių medžiagų ir hormonų gamyba bei  paskirstymas, kvėpavimo, virškinimo, imuninė sistemų veikla, mus pradeda kamuoti  smarki nuotaikų kaita,nerimas, depresija, tampa sunku nurimti ir susikaupti. Visa tai neigiamai  įtakoja  tiek mūsų  savijautą, tiek tarpusavio santykius, tiek ir kasdienių veiklų kokybę. Lu Džong praktika susideda iš 4 pratimų grupių ir papildomų judesių bei praktikų, skirtų visa

Kur sruveno Viemuonia

Kur sruveno Viemuonia Viemuonios upelio dabar nėra. Apie 1970 metus jis tapo tiesiu bevardžiu melioracijos grioviu. Liko tik vardas hidronimų žodynuose ir kituose žinynuose. O atėjo tas vardas iš amžių glūdumos, kai čia dar

Kryžiuočių pėdsakai

Kryžiuočių pėdsakai pro Skriaudžius ir Veiverius Seniausia parašytas žinias apie konkrečių vietovių miškus, pievas, pelkes, kelius, upes, raistus, ežerus randame kryžiuočių žvalgų pranešimuose savo vyresnybei. O rasti jie XIX a. viduryje Slaptajame kryžiuočių archyve

PMR radijo ryšys

PMR446 (personal mobile radio, 446 MHz)   Tai mobili radijo stotelė, veikianti UHF (decimetrinis- ultra aukštas dažnis) bangomis. Pmr 446 stotelėms nereikia jokio leidimo ir registracijos. PMR radijo ryšys naudojamas  asmeniniams ir komerciniams tikslams. Paprasčiausios stotelės yra 0,4W galingumo. Bangos PMRe žingsnis yra 12,5 Kz. Gaminamos  1W,4W ir 8W galingumo radijo stotelės. PMR  Kanalai Dažnis (MHz) 1 446.00625 2 446.01875 3 446.03125 4 446.04375 5 446.05625 6 446.06875 7

Pasukos

                                      PASUKOS   Kai sviestą mušdavo, į muštukę smailiai žvilgčiodavo ne vien vaikai— visiems ne tik sviestas