Warning: Illegal string offset 'src' in /home/popilt/domains/veiveriai.lt/public_html/wp-content/plugins/jetpack/functions.opengraph.php on line 293

Author Archive

ANTIBIOTINĖS ŽALIAVOS

ANTIBIOTINĖS ŽALIAVOS Grynų antibiotikų, žinoma, seniau nebuvo, jų amžius gerai žinomas, tačiau antibiotinės žaliavos buvo vartojamos labai seniai. Oficialių antibiotinių medžiagų ne taip jau daug, pvz., islandinė kerpena, bet liaudies medicinos aruoduose antibiotinių žaliavų

Veiverių gaisrinė

Pirmieji rasti duomenys apie Veiverių ugniagesius siekia 1944 metus. Tai kaimo ugniagesiai savanoriai teturėją arklius su vandens bačka vežimu pritaisytomis ilgomis kopėčiomis.   Oficiali pirmoji gaisrinė buvo įkurta apie 1960 m. Mokytojų seminarijoje. Vėliau

Paminklas geležinkeliui II

Paminklas geležinkeliui II Geležinkelis, einantis pro Veiverius, Skriaudžius, yra Rusijos imperijos valstybinio geležinkelio Sankt Peterburgas – Varšuva atšaka į Rytprūsius. Tai pirmasis geležinkelis Lietuvoje ir antrasis valstybinis geležinkelis visoje buvusioje Rusijos imperijoje po pirmojo,

VAISTAŽOLĖS NAMUOSE, JŲ DOZAVIMAS

VAISTAŽOLĖS NAMUOSE, JŲ DOZAVIMAS Jų reikia dėl kelių priežasčių: kad ir kokia gera ir patogi būtų medicininė tarnyba, būna atvejų,  kad pagalbą suteikti reikia tuoj pat ir patiems, pvz., netikėtai sukarščiavus, susižeidus, nusiplikinus ir pan. Namuose reikia turėti vaistų,  vaistažolių, būtinai greitajai pagalbai.  Yra ir antrasis atvejis: namuose yra chroniškas dažnai paūmėj antis ligonis, persirgęs sunkia liga ir ilgesnį laiką reikalingas didesnės ar mažesnės slaugos, priežiūros. Pagaliau vaistažolės reikalingos ir tuo atveju, kad galėtų būti vartojami vaistai, bet tinkamų arba negalima gauti, arba jie nėra patikimi, iš visų pašalių sužvejoti, ligonių namuose buvę, platinami per įvairias labdaras. Pirmuoju atveju reikia žinoti apie vaistinguosius augalus ne taip jau daug, ir jų vartojimą bei  pasirinkimą galima pa-tikėti kiekvienam suaugusiam, augalus pažįstančiam bei svei-kai protaujančiam piliečiui, tereikia priminti, kad visada galima pasirinkti žinomų, bet nevartoti menkai pažįstamų žymiai plačiau, lyg vėduoklė,  ir daug dažniau ir daugiau nesiderina su kitomis vaistažolėmis ar vaistais. Savo nuožiūra rinktis vaistažolių, tuo labiau jų mišinių chroniškai sergantiems, persirgusiems sunkiomis  ligomis arba ir profilaktiškai negalima. Visais šiais atvejais būtina pasitarti su gydytoju, pasiruošti jo patartas žoles, vartoti tokiais kiekiais  ir tokį laiką, kaip gydytojas nurodys, savo nuožiūra negalima nieko nei pridėti, nei atimti. Jei vartojant gydytojo nurodytas žoles tenka  gerti kokius naujai paskirtus vaistus, būtina su gydytoju suderinti, ar naujieji vaistai tiks  drauge su jau vartojamomis žolėmis. Vidutinė vaistažolių dozė suaugusiam žmogui —1 kupinas valgomasis šaukštas smulkintos  vienarūšės žaliavos ar mišinio parai, tačiau, atsižvelgiant į sveikatos būklę ir kitas aplinkybes, gali būti didinama (tiesa, labai retai) ir  gana dažnai — mažinama. Tos pačios vaistažolės ar mišinio vartojimo trukmė — kelios dienos ar pora savaičių (labai retai),  bet gydytojas gali nurodyti ir kitokią trukmę. Juk ne visi vienodą maistą valgome: vieni žalumynus žiaumojame ir suvartojame jų daug —  liesas, nekoloringas maistas ir baltymų ne itin daug, kiti valgome žymiai koloringesnį, suvartojame  jo mažiau, bet daugiau prisiduriame vaisių, dar-žovių, ir ne tik šiaip sau pasiskaninimui, bet ir masei sudaryti, kad žarnynas galėtų normaliai veikti. Kaip besimaitintume,  per parą suaugęs suvartoja maisto apie

VAISTAŽOLĖS PRAKAITAVIMUI

VAISTAŽOLĖS PRAKAITAVIMUI   Teisingai sakoma: prakaituosi — gripui nepasiduosi. Tikrai, vos pajutus gripo pradžią, prakaitavimas gali labai daug padėti, žinoma, jei dėl kokių nors ypatybių ar sveikatos sutrikimų prakaitavimas nėra ribojamas. Kai širdis labai silpna, labai išsivysčiusi sklerozė, sunki egzema, prakaitavimas gali būti nepageidautinas. Aišku, kai jau reikėtų prakaituoti, ne metas aiškintis – tinka ar ne, tad vertėtų iš anksto pasitarti  su gydytoju ir išsiaiškinti, leidžia sveikata ar neleidžia prakaitavimo procedūrų. Esame įpratę prakaitavimą skatinti liepžiedžių arbata, tačiau, kad ir labai mėgiama, tai ne visada pati geriausia prie-monė. Jeigu skrandžio sulčių rūgštingumas mažas, gleivinga liepžiedžių arbata nėra pats geriausias gėrimas, ypač dide-liais kiekiais. Prakaitavimui skatinti liepžiedžiai nelabai tinka ir lytinio brendimo metu, kai beria jaunatviški spuogai, ir klimaksui prasidėjus, ypač atidūs turėtų būti vyrai, nes vyrų  klimaksas mažiau pastebimas negu moterų, tačiau svei-katai žymiai pavojingesnis, dažnai lydimas infarktu ar insultų. Nereikia vartoti liepžiedžių ir drauge su kortikoteroidiniais vaistais, pvz., kortizonu, prednizolonu ir kortizono turinčius tepalus. Prakaitavimą, ir netgi stiprų,  gali sukelti bet kuri kvapi vaistažolė, ypač jei arbata geriama karšta, stipriai pasaldinta, gali būti šiek tiek parūgštinta vitaminu C ar jo turinčiomis sultimis. Saldinti geriau cukrumi (žinoma, jei natūralūs s aldumynai neribojami, cukraligininkai turėtų pasitenkinti nesaldinta arbata arba saldinta ksilitu, sorbitu). Jei norima saldinti medumi, medus būtinai turi būti paruoštas vartojimui, t.y. praskiestas vandeniu ir  pavirintas arba pakaitintas vandens vonioje. Karštą, saldžią arbatą, jei norime, kad skatintų prakaitavimą, būtinai reikia išgerti greit. Neisirgdami, nei sveiki būdami neturime vartoti sacharino. Visaip liaupsinamas sacharinas vartojaimui visai netinka, visais atvejais sveikatai  labai pavojingas. Tad jei negalima vartoti natūralių saldumynų, verčiau visai be jų apseiti arba vaitoti sintetinius baltyminius (pvz., slasteliną) ar natūralius gliukroninės rūgšties (pvz., saldymedžio šaknis ar ekstraktą), saldintojus. Jei nieko iš šių dalykų gauti negalima, verčiau  visai atsisakyti, nei vartoti sachafiną. Atminkite, kad sacharinas ir panašūs sulfogaminiai gali skatinti vėžinius susirgimus.

HEMOROJUS

HEMOROJUS Būtų nedidelė beda, jei hemorojus būtų tik nepatogi liga, kur kas blogiau, kad hemorojiniai gumbai labai dažnai virsta piktybiniais augliais. Kiekvienas hemorojininkas turėtų ne rečiau kaip porą kartų per metus pasitikrinti ir, jei

LAISVINANČIŲJŲ ŽOLELIŲ VARTOJIMAS

LAISVINANČIŲJŲ ŽOLELIŲ VARTOJIMAS Geriausiai veikiama, kai vartojama ne kokia viena žolė, o kelios pakaitomis arba kaitaliojama su kitomis laisvinančiomis priemonėmis. Antroji sąlyga, kad gerai veiktų — dozę reikia pasirinkti, kad viduriai būtų kiekvieną dieną

KIETI VIDURIAI

KIETI VIDURIAI Taip jau yra, kad tuštintis turėtume kiekvieną dieną, bet atsitinka, kad ir kartą per kelias dienas vos vos įstengiame. Gal net ir patogu būtų, bet žarnyne pernelyg ilgai užsibuvę maisto likučiai pradeda

Lietuviškų dainų natos

„Kalnai kur dainavo…“ natos „Leiskit į tėvynę“ natos „Tėvynės maršas“ natos „Už Raseinių, ant Dubysos“ natos „Kur bėga Šešupė„- natos „Tai gražiai mane augino„- natos „Ant Kalno Mūrai„– natos „Balnokit, broliai, žirgus„- natos „Kur lygūs laukai„- natos

Šilėnų kaimas- Prienų raj.

Užėjus rusams Šilėnų kaimo žmonių dauguma vertėsi samagono varymu. Tai buvo pagrindinis pragyvenimo šaltinis. Samagoną vežė į Kauną traukiniu. Visi Šilėnų gyventojai buvo draugiški, vieningi. Visi buvo suvaryti į kolchozą, iš kurio ir vogdavo dasidurdami pragyvenimui. Kolūkis vadinosi “Stalino keliu”,- veliau pavadino “Mauručių kolūkiu”. Pirmi kolūkio pirmininkai buvo Draugelienė, Ona Bagdonaitė, Migauskas, K. Purvinskas. Šilėnų kaimo “siela” buvo Vitas Pažėra. Tai buvo žmogus, kuris nuoširdžiai bendraudavo su kaimo žmonėmis, jiems bėdoje padėdavo. Pas Pažėrą mielai pabaliavodo ir kolūkio valdžia ir kaimo prasčiokai. Toki nuoširdūs yra (buvo) ir jo vaikai Antanas ir Jonas Pažėrai. Gaila kad jau jo sūnui Antanėliui amžiną atsilsį. Jonas Pažėra tikras tėvo įsikūnijimas. Visiems ištiesia pagalbos ranką, su visai randa bendrą kalbą. Toki žmonės kaip Pažėrai į pasaulį ateina kartą per kelis šimtus metų. Šilėnų kaimas jau smarkiai pasikeitęs pagražėjąs, daug pastayta naujų namų. Viešint šiame kaime jauti šilumą ir žmonių gerumą. Šilėnų kaimo gyventojai  (šeimos) apie 1980 m.   Andrius Marčiulionis   4 žm. Jonas Šliumba        4 žm. Jurgis Šliumba        3 žm. Jurgis Žemaitis       4 žm. Andrius Spūdys       6 žm. Petras Šliumba        2 žm. Leonas Šliumba       5 žm. Vincas Spūdys        7 žm. Juozas Baltrukonis     3 žm. Kazys Sūnelaitis       2 žm. Petras Pažėra         4 žm. Juozas Keršys         8 žm. Marija Keršienė       2 žm. Petras Pažėra         6 žm. Vytas Malinauskas     4 žm. Grėbliauskienė        6 žm. Dominykas Grėbliauskas 3 žm. Knašys               5 žm. Zigmas Pažėra         5 žm. Juozas Kalašinskas     5 žm.