Warning: Illegal string offset 'src' in /home/popilt/domains/veiveriai.lt/public_html/wp-content/plugins/jetpack/functions.opengraph.php on line 293

Author Archive

Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija

Tomo Žilinsko gimnazija  Mokykla Veiveriuose įkurta 1919 m. 1925 m. mokyklai suteikiamas Lietuvos mokytojų tėvu vadinamo Tomo Ferdinando Žilinsko vardas. Anot J.Jablonskio, tai buvo „didysis Lietuvos mokytojų patriarchas, auklėtojas ir žadintojas, mokėjęs sunkiausiomis aplinkybėmis

Degučių dėdukė

Degučių dėdukė Švento Lauryno atlaidai Skriaudžiuose. Karšta. Virš bažnyčios bokštų dangus mėlynas mėlynas. Jokio debesėlio, jokio vėjelio. Šventoriuje žmonės glaudžiasi po augalotais medžiais. Virš jų galvų pakibusios skarotos klevų šakos, lapai nuo karščio suglebę

Tomas Ferdinandas Žilinskas

Tomas Ferdinandas Žilinskas  (1840–1925) 1926 metais liepos 24 – ąją „Lietuvos“ savaitinis priedas „Iliustruo­toji Lietuva“, minint įžymiojo pedagogo mirties metines, rašė: „T. F. Žilinskas – Lietuvos mokytojų tėvas“. Jeigu tokia antraštė spaudoje pasirodytų šiandien,

Prelatas Mykolas Krupavičius

Prelatas Mykolas Krupavičius Po ilgų priverstinių kelionių po pasaulį, po mirties ir svetimos že­mės prieglobsčio, šiemet rugsėjo 23 d. Kauno Prisikėlimo bažnyčios šventoriaus žemė priglobė grįžusius prelato Mykolo Krupavičiaus pa­laikus. Gal dabar jau visiems

Antanas Kučingis

Antanas Kučingis  Gimė 1899 m. spalio 18 dieną Veiveriuose. Kai jam buvo pusantrų metų, šeima apsigyveno mokytojų seminarijos patalpose, nes tėvas Simonas Kučinskas dirbo mokykloje sargu, o kadangi buvo stalius, atlikdavo ir staliaus darbus.

Ksaveras Sakalauskas- Vanagėlis

Ksaveras Sakalauskas – Vanagėlis  Jo gimtinė – Dzūkija – Simno apylinkės. Tai kairiakrančio Nemuno Dzūkija, apglėbta to paties Nemuno vingio kaip ir Suvalkija, su tokia pat istorija, kuri buvo šiek tiek skirtinga negu visos

Generolas Kazys Skučas

Generolas Kazys Skučas Gimė 1894 m. kovo 14 d. Mauručių kaime, netoli Garliavos. 1911 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją, 1914 m. įstojo į Peterburgo mokytojų institutą. K. Skučas, mobilizuotas į kariuomenę, pateko į Čiugujevo

Kazimieras Sprangauskas

Brigados generolas Kazimieras Sprangauskas „Per vėlines aš neturiu kur nueiti, neturiu kam žvakutės uždegti: tėvas guli Krasnojarsko krašte, gal jau nė kapo kauburėlio neliko, mama – Irkutske, ledo patale“. (Iš Danutės Sprangauskaitės – Bočarovos

Generolas Mikas Rėklaitis

  Generolas Mikas Rėklaitis   Gimė 1895 rugsėjo 6 d. Daugirdėlių kaime, Alytaus valsčiuje. Mokytojų seminariją baigė 1915 m. tuoj buvo mobilizuotas į Rusijos kariuomenę ir pasiųstas į Maskvos karo mokyklą. 1916 m. tapo

Leitenantai Jonas Kuklierius ir Aleksandras Beras

Leitenantai Jonas Kuklierius ir Aleksandras Beras  Jų kapai – Veiverių kapinių senojoje dalyje, šalia kapitono Prano Gudyno kapo, kurio paminklas matomas iš toli, nes išsiskiria originaliu kryžiumi – lėktuvo propeleriu. Žinios apie J. Kuklierių ir