Veiverių istorija

VEIVERIAI Praėjusio šimtmečio gale (1897 m.) Veiveriuose buvo 921 gyventojas. Pirmojo pasaulinio karo metais miestelis ir jo apylinkės labai nukentėjo nuo gaistrų, nes čia vyko kautynės. Artėjant frontui, gyventojai buvo evakuavvęsi. Nemažai žmonių buvo

Apie seniūniją

Veiverių seniūnija   Veiverių seniūnijos bendras plotas, žemėnauda pagal žemės paskirtį – 14 000 ha. Seniūnijos ribose yra 66 kaimai. 2014-12-01 seniūnijoje gyveno 3829 gyventojai. Per 2014 m. mirė 49 gyventojai. 2015-10-01 seniūnijoje gyveno

Įžymus Veiverių Krašto Žmonės

 ĮŽYMUS VEIVERIŲ KRAŠTO ŽMONĖS   Danute Brazytė-Bindokienė (g. 1932 .05.14 ) gyveno JAV. Mokėsi Veiveriuose. Rašytoja, pedagogė, kalbininkė. Bronė Buivyda-Mičiulienė  1895.12.08- 1984.01.29 (slapyv. Tyrų Duktė). Rašytoja, poetė. Mokytojavo Veiveriuose (1920-1925) .Išleido 3 poezijos knygas,

Veiverių Antano Kučingio meno mokykla

Veiverių Antano Kučingio mokykla . Veiverių Antano Kučingio meno mokykloje šiuo metu mokykloje veikia fortepijono, akordeono, sintezatoriaus, fleitos,  gitaros, birbynės, saksofono, audimo, keramikos klasės, suaugusiųjų dailės studija, mokosi 125 mokiniai (2014 m.), dirbo 14 pedagogų (iš